Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

01/03/2022

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

01/03/2022

Waarom als zelfstandige kiezen voor een gewaarborgd inkomen?

Kun je als zelfstandige rondkomen met minder dan 55 euro per dag? Natuurlijk niet. Maar wat als je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt bent en je beroepsinkomen verliest? Dan krijg je dankzij de verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen elke maand een uitkering bovenop de uitkering van je ziekenfonds. Tijdens die periode van arbeidsongeschiktheid betalen we ook je premie terug.


Voordelen van KBC-Gewaarborgd Inkomen

 • Duur: je verzekering gewaarborgd inkomen loopt automatisch tot de dag dat je 65 wordt. Je bent vrij om het contract op te zeggen wanneer je wilt.
 • Eigenrisicotermijn: je kiest zelf hoelang je zonder uitkering kunt: 1, 3, 6 of 12 maanden. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager je premie. Herval je binnen 3 maanden? Dan begint de termijn niet opnieuw te lopen.
 • Aanvullende waarborg invaliditeit: is je invaliditeitsgraad hoger dan je arbeidsongeschiktheidsgraad? Dan krijg je een uitkering op basis van je invaliditeitsgraad.
 • Indexering: je kunt je uitkering en premie laten indexeren of gelijk houden.
 • Je kunt je premie als beroepskosten van je belastingen aftrekken (behalve voor invaliditeit). Je betaalt er wel een verzekeringsbelasting van 9,25% op. Je uitkering wordt belast als vervangingsinkomen of als pensioen.
  De fiscale behandeling van je uitkering en je premie hangt af van je individuele situatie en kan altijd wijzigen.


Wat is verzekerd?

Dankzij KBC-Gewaarborgd Inkomen kun je tot 80% van je beroepsinkomen verzekeren bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen (ook op de weg).


Wat is onder andere niet verzekerd?

Arbeidsongeschiktheid die begint, erger of langer wordt door

 • De gevolgen van een bestaande ziekte of een eerder ongeval
 • Een poging tot zelfmoord
 • Opzet
 • De gevolgen van overmatig alcohol- of druggebruik
 • Bepaalde psychische stoornissen

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Verzeker je vaste kosten en je leningen

Wanneer je arbeidsongeschikt bent, blijven je vaste kosten en je leningen doorlopen. Daarom kun je bij KBC extra verzekeringen sluiten om je vaste kosten en je leningen te financieren tijdens de maanden dat je niet kunt werken.

Vennootschap? Verzeker ook je omzet

Ben je zelfstandige in een vennootschap? Dan is de kans groot dat je ook de omzet en de winst van je bedrijf ziet dalen tijdens de maanden dat je arbeidsongeschikt bent.

Met KBC-Gewaarborgd Inkomen Omzet vangt je vennootschap omzetverlies op tijdens de periode waarin je als bedrijfsleider arbeidsongeschikt bent. Deze bedrijfsleidersverzekering betaalt tijdens je arbeidsongeschiktheid namelijk uit aan de vennootschap en richt zich vooral naar éénpersoons- en /of managementsvennootschappen.

“Recht om vergeten te worden” voor ex-kankerpatiënten

Sinds 1 februari 2022 past KBC Verzekeringen de Assuralia-gedragscode toe waardoor ex-kankerpatiënten gemakkelijker toegang krijgen tot de verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Als je laatste behandeling langer dan 10 jaar geleden is, je in die periode niet arbeidsongeschikt was en je aan de voorwaarden van de gedragscode voldoet, houden we niet langer rekening met je kankerverleden bij de beoordeling van je aanvraag.

Meer details lees je op www.abcverzekering.be.

Goed om weten

 • KBC-Gewaarborgd Inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekering geldt tot aan je pensioenleeftijd. Je kunt het contract elk jaar opzeggen.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Voor een offerte van KBC-Gewaarborgd Inkomen en een berekening van je premie kun je terecht bij je expert Verzekeren.
KBC-Gewaarborgd Inkomen is een product van KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep


Bron: KBC